Miljøpartiet Rødt

Rødt er partiet med den beste miljøpolitikken. Som et systemkritisk parti mener Rødt at markedsmekanismer ikke kan løse klimakrisen. Demokratiet må ta styringa, og sikre en bærekraftig politikk. Da må kortsiktige kapitalinteresser vike, og vi må la olja ligge. Vi kan skape tusenvis av nye arbeidsplasser innen fornybare næringer, og vi kan legge om transportsystemet i mye mer miljøvennlig retning.

Rødt arbeider for å:


  • kutte norske klimagassutslipp med 40% innen 2020 og 90% innen 2050.
  • skape 55 000 nye grønne arbeidsplasser innen fornybar energi og grønn industri.
  • trappe ned norsk oljeutvinning.
  • bygge dobbeltspor på Intercity-triangelet innen 2023, og lyntog mellom de store byene raskt etter dette.
  • sørge for stans i utbygging av 4-felts motorveier, og innføring av kollektivfelt i dagens 4-felts veier.
  • innføre forbud mot nysalg av rene bensin og dieselbiler innen 2020.
Her kan du lese hele Rødts plan for en fornybar framtid, og vårt alternativ til Nasjonal Transportplan:

Plan for ei fornybar framtid

Fornybar Framtid

Alternativ til nasjonal transportplan

Nasjonal Transportplan